Bli certifierad naturguide


Att bli certifierad naturguide är ett aktivt val

Maria Ståhl, certifierad naturguide, Yoga Talk. Foto: Maud Söderholm Häll.

Att hoppa på certifieringen såg jag som ett tillfälle för egen utveckling av min förmåga att guida i fält, säger Maria Ståhl på YogaTalk. Hon tycker att certifieringen varit en energikick för nya idéer och projekt som hon menar att hennes kunder kommer att märka av.

Förberedelserna och uppguidningsdagen har gett nya kontakter och samarbetspartners. Maria menar att det är enklare att ta kontakt med någon som är certifierad i samma system som en själv. Man har redan ett gemensamt språk och samsyn på vad som krävs av guiden vilket underlättar, framförallt i den första kontakten.

Tre steg till certifierad naturguide

Första steget

Har jag vad som krävs? Det tar du lätt reda på genom att göra en självskattning kring frågor om hållbarhet, säkerhet, bemötande, planering. Förutom teoretisk kunskap ska du också ha praktisk erfarenhet av att guida i fält. Du ska kunna visa att du har haft minst två professionella guidningar per år de senaste två åren.

Sätt dig bekvämt och läs igenom:

Om du saknar någon del är det läge att komplettera som en del i förberedelsearbetet inför uppguidningen.

Behöver du komplettera med någon kurs? Här hittar du några förslag.

När du känner dig mogen anmäler du dig till uppguidning. Saknar du en plats eller datum som passar skickar du ett mail via länken som du hittar i botten av sidan. Skriv dina önskemål så försöker vi hitta en lösning som passar. När du bokat din uppguidning får du en faktura och tillgång till din inlämningsuppgift.

Andra steget

Praktisk examination. Låter krävande och är det kanske med lite extra nervpåslag när hantverket ska bedömas av erfarna examinatorer. Det är i fält som du ska visa att du vet vad du gör och att du kan skapa en trygg grupp som får en bra upplevelse.

Examinatorerna bedömer ditt hantverk. Artkunskap och sägner varierar från plats till plats och är beroende av årstid men hantverket är alltid det samma. Kan du göra en plan och omsätta den i praktik tillsammans med en grupp gäster? Då har du vad som krävs för att bli certifierad naturguide.

Tredje steget

Väntan. Nu har du gjort det du ska och kan troligen se fram mot att bli certifierad naturguide. I det här steget vägs bedömningen av din uppguidning och dina svar på den skriftliga delen samman.

Har du gjort din läxa kan du se fram mot att få ett bevis på din kompetens i form av ett diplom och en namnbricka. Du får också tillgång till loggan för certifierad naturguide så att du kan använda den i din marknadsföring. Framförallt kan du titulera dig certifierad naturguide de kommande tre åren. Grattis!

Giltighet

Tre år. Så länge gäller din certifiering. För att behålla statusen behöver du hålla din kunskap aktuell. Du behöver förnya din HLR-utbildning och styrka att du har professionella guideuppdrag. En genomgång av den teoretiska biten görs också. Du kanske redan gör det regelbundet men nu får du en knuff att få det gjort. Dessutom får du återkoppling från en utomstående. Det motverkar hemmablindhet och hjälper dig att hålla kvaliteten på din produkt, ditt guidande.