Utbildningar för naturguider

Boklig bildning är en förutsättning för bra guidningar

Det finns ett stort utbud av kortare kurser och hela program. Några av dem har valt att justera sina kursplaner så att de följer den nationella normen för utbildning av naturguider. Certifieringen gör en neutral bedömning om genomgångna studenter har den praktiska färdigheten efter genomgången utbildning. Nedanstående kurser och utbildare arbetar efter normen.