Certifierad naturguide Yrkesbevis för professionella naturguider

Certifierad naturguide är ett yrkesbevis för professionella och yrkesverksamma naturguider.

Varför ska jag välja en certifierad naturguide?

Guiden är den som möter gästen och är destinationens eller företagets ansikte utåt.  Certifieringen är ett personligt yrkesbevis som visar att guiden kan hantverket och har rätt kompetens för att kunna leverera en trygg, engagerande och professionell upplevelse. Genom att boka, anställa eller anlita en certifierad naturguide så vet du vad du kan förvänta dig.

– Certifierade naturguider är en viktig framgångsfaktor för att sälja professionella upplevelser på den internationella marknaden. Yrkesbeviset är ett naturligt steg i en professionalisering av naturturismbranschen. Destination Åsnen arbetar på olika plan med information och inspiration kring vikten av kvalitetsutveckling till företagen i området. Ett viktigt område är utveckling av fler guidade upplevelser och här är certifieringsprocessen ett viktigt verktyg. Certifierad naturguide fungerar helt enkelt som en kvalitetssäkring av både guider och upplevelser, säger Karin Nilsson på Destination Åsnen.

Karin Nilsson, Destination Åsnen. Foto Hans Runesson
 

En nationell certifiering av naturguider

Certifierad naturguide är ett yrkesbevis för professionella naturguider och har en stark förankring inom svensk naturturism. Branschorganisationen Naturturismföretagen ansvarar för certifieringsprocessen på uppdrag av Naturturismens yrkesnämnd, som är huvudman för certifieringen. En certifierad naturguide har visat, både teoretiskt och praktiskt, att de har rätt kompetens för att både planera och genomföra professionella aktiviteter och upplevelser med grupper i natur- och kulturmiljöer. Certifieringen är en garanti för såväl besökare som för arbets- eller uppdragsgivare och samarbetspartners.

Certifieringen har tagits fram i bred samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Här kan du läsa mer om hur certifieringen kom till.

Hitta certifierade naturguider

Guidelivet