Certifierad naturguide


Varför ska jag välja en certifierad naturguide?

Med en certifierad naturguide vet du vad du kan förvänta dig. Certifieringen är nationell för att du ska veta att du får en likvärdig upplevelse när du bokar i Luleå eller på Bohus Malmön.

Guiden är den som möter gästen och är därför destinationens eller företagets ansikte. Med certifierade guider så vet både de som levererar och de som konsumerar upplevelser att det finns en djup kompetens inom bemötande, säkerhet och naturupplevelser. Certifieringen är ett personligt bevis för att guiden kan hantverket att guida.

Karin Nilsson, Destination Åsnen. Foto: Hans Runesson.

Karin Nilsson på Destination Åsnen menar att certifierade naturguider är en viktig framgångsfaktor för att sälja professionella upplevelser på den internationella marknaden. Certifierad naturguide är ett naturligt steg i en tydlig professionalisering av naturturismen.

Destination Åsnen arbetar på olika plan med information och inspiration kring vikten av kvalitetsutveckling till företagen i området. Ett viktigt område är utveckling av fler guidade upplevelser och här är certifieringsprocessen ett viktigt verktyg. Certifierad naturguide fungerar helt enkelt som en kvalitetssäkring av guider och upplevelser.