Certifiera dig

Första steget – Har jag vad som krävs?

Det första du ska göra det är att fundera på om du är redo att certifiera dig. Du gör det genom att genomföra en självskattning där du ska besvara frågor om till exempel hållbarhet, säkerhet, bemötande och planering.

Utöver de teoretiska kunskaperna ska du också ha praktisk erfarenhet av att guida grupp i fält. Du ska kunna visa att du har haft minst två professionella guidningar per år de senaste två åren. Du kan i vissa fall även tillgodoräkna dig guidningar som gjorts t ex i en guideutbildning. Du behöver också ett aktuellt HLR-intyg som är max 2 år gammalt.

Här hittar du stöd för självskattning och var du kan läsa mer om de kunskapsområden du behöver ha koll på:

Om du märker att du saknar eller behöver förstärka någon del i självskattningen så bör du komplettera detta i förberedelsearbetet inför uppguidningen.

När du känner dig mogen anmäler du dig till uppguidning. Saknar du en plats eller datum som passar så kontakta verksamhetsansvarig för Certifierad naturguide. Skicka dina önskemål så försöker vi planera tid och plats för uppguidning så det passar så många som möjligt. När du bokat din uppguidning får du en faktura och tillgång till din inlämningsuppgift.

Andra steget – Den skriftliga inlämningsuppgiften!

Den skriftliga delen är en dokumentation över den guidning du planerar att genomföra när du gör din uppguidning. Du ska lämna in din skriftliga inlämningsuppgift senast två veckor innan din uppguidningsdagen. Om allt ser bra ut får du ett OK, annars får du feedback som beskriver vad du behöver utveckla eller komplettera.

Tredje steget – Praktisk examination!

Nu gäller det! På uppguidningsdagen samlas alla som är anmälda klockan 07.30. På platsen möter du två examinatorer som kommer att bedöma era guidningar. Ni guidar de övriga som ingår i gruppen den dagen. Det kan vara lite pirrigt att bli bedömd när ditt guidehantverk ska bedömas av erfarna examinatorer – men det är i fält som du kan visa att du vet vad du gör och att du kan skapa en trygg grupp som får en professionellt genomförd och engagerande upplevelse.

Två examinatorer bedömer genomförandet av din guidning. Du väljer själv vad du vill guida om, ditt tema. Du behöver också ha god kännedom om platsen som du guidar upp på för att kunna genomföra aktiviteten på ett säkert och vederhäftigt sätt. Flora & fauna, historiska händelser och andra fenomen varierar från plats till plats, men hantverket är alltid det samma. Du har redan lämnat in din plan, nu är tillfället du ska visa att du också kan genomföra den i praktiken tillsammans med en grupp nyfika besökare?

Fjärde steget – Slutbedömning!

Nu är du klar med själva certifieringsprocessen. Examinatorerna kommer nu att göra en bedömning av din uppguidning med utgångspunkt i din skriftliga beskrivning av aktiviteten. När bedömningen är klar meddelar de om du är godkänd eller ej. Om allt har gått bra kommer du att kunna se fram emot att titulera dig certifierad naturguide. Du får också ett intyg på din yrkeskompetens som naturguide, i form av ett diplom men också en namnbricka. Du blir också inbjuden till Nätverket Certifierad naturguide – ett yrkesnätverk för alla certifierade guider i landet. Nu får du också använda Certifierad naturguides logotyp i din marknadsföring. Bra jobbat – grattis!

Giltighet och förnyelse

Din certifiering gäller året du certifierar dig och det följande året. Guidar du upp 2024 är du Certifierad naturguide 2024 och 2025 därefter behöver du förnya din certifiering. Då behöver du bland annat visa att du har förnyat din HLR-utbildning och styrka att du har haft professionella guideuppdrag. Du kommer att få all information i god tid för att förnya din certifiering.

Vill du veta mer om certifieringen?

Vill du veta hur Certifierad naturguide har växt fram och vem som varit med i arbetet så kan du läsa mer här: