Investering

Certifierad naturguide är en investering i din framtid som professionell naturguide

Både svenska och internationella besökare ställer allt högre krav på sina upplevelser. Efterfrågan på tydliga och neutrala kvalitetssystem ökar. Certifierad naturguide är ett system för kvalitetssäkring av naturguider. Det ger besökaren ett värdefullt kvitto på att guiden är professionell och levererar en engagerande, hållbar och trygg upplevelse.

Certifieringen är en bekräftelse på att du som guide lever upp till de kvalitetskriterier som ställs på en professionell naturguide. Du får ett intyg på din kompetens helt enkelt, ett intyg som ger ett mervärde för både besökare och framtida arbets- eller uppdragsgivare. Vem väljer att certifiera sig då, här är några exempel:

 • Erfarna naturguider som vill utvecklas ytterligare och få ett kvitto på sin kompetens
 • Personer som efter utbildning och praktik vill etablera sig som professionell naturguide
 • Naturturismföretagare och deras medarbetare för att kunna visa gästen, och samarbetspartners, att de är professionella och kvalitetssäkrade naturguider
 • Destinationer som vill kvalitetssäkra guider inom destinationen
 • Utbildare och lärare inom turism, naturvägledning och naturturism

Du avgör själv genom en självskattning om du är redo att genomföra din uppguidning. Det finns många sätt att skaffa sig rätt bas att stå på, till exempel genom utbildning, fortbildning eller praktisk erfarenhet. Oavsett vad du har för bakgrund och hur du skaffat dig din guidekunskap så är certifieringen en neutral och objektiv bedömning av din yrkesskicklighet, både praktiskt och teoretiskt.

Allt detta får du för 6500 SEK exklusive moms:

 • Ett bevis på att du kan hantverket; att guida
 • En genomlysning av din planeringsprocess för dina guideuppdrag
 • En genomgång av din säkerhetsplan
 • Ett verktyg för planering
 • Större förståelse för markägarfrågor
 • En uppguidning
 • Möjlighet att använda Certifierad naturguides logotyp i din marknadsföring
 • En personlig och daterad namnbricka att använda vid guidningar

Boka uppguidning

Vad händer om jag misslyckas med något moment?

 • Om du inte blir godkänd på den skrivna teoretiska delen får du möjlighet att komplettera tills den är godkänd.
 • Om du inte blir godkänd på den praktiska delen kan du prova igen när du känner dig redo. Då bokar du helt enkelt en ny tid för uppguidning och anger att du ska göra ett nytt försök. En extra uppguidning kostar 2000 SEK + moms.