Om certifierad naturguide

Kvalitetssäkring av svensk naturturism

Den tillgängliga svenska naturen och landets välbevarade kulturlandskap är attraktiva, och ömtåliga, besöksmål. I takt med att antalet besökare ökar, ökar också behovet av professionella guider som kan leda kvalitetssäkrade och hållbara aktiviteter i både natur och kulturlandskap. Både svenska och internationella besökare ställer allt högre krav på sina upplevelser och efterfrågan på tydliga och neutrala kvalitetssystem ökar. Ett kvalitetssäkringssystem av guider ger besökaren ett tydligt mervärde och en garanti för att guiden levererar engagerande, hållbar och trygg upplevelse.

Certifierad naturguide är en branschövergripande standard för kvalitetssäkring av naturguider – framtagen i samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Certifieringen är en viktig del av processen att professionalisera svensk naturturism. Den ger också arbets- och uppdragsgivare ett bra verktyg för att kvalitetssäkra medarbetares kompetens och samarbetspartners inom naturturism. Certifieringen möter en växande efterfrågan på kvalitetssäkrade upplevelser.

Arbetsgivaren får ett neutralt omdöme att använda vid rekrytering av guider. Guiden får ett yrkesbevis som är personligt. Gästen får en kvalitetsmärkning som borgar för en säker, trygg och inspirerande upplevelse.

Så kom certifieringen till

I början av 2000-talet insåg allt fler aktörer att det behövdes en kvalitetssäkring av både utbildning inom naturguidning och ett yrkesbevis för naturguider. Efter hand så utformades en nationell norm för utbildning av naturguider, och sedan en certifiering av professionella naturguider. Intresset har varit stort från branschen, utbildningsanordnare och offentliga aktörer. Många insåg möjligheterna med ett nationellt, kvalitetssäkrat och likvärdigt system för att kvalitetssäkra upplevelser inom svensk naturturism. 

Några milstolpar för Utbildningsnorm för naturguider och Certifierad naturguide:

  • 2019 – Naturturismföretagen blir administrativ samarbetspartner till FUN
  • 2019 – De första examinatorerna utbildas
  • 2020– Lansering av certifieringen på branschkonferensen Forum för naturturism
  • 2020 – De första 37 guiderna certifieras
  • 2021– 80 certifierade guider från Ystad i söder till Sorsele i norr
  • 2022– Naturturismens yrkesnämnd tar över som huvudman
  • 2022– 100 certifierade naturguider

  Kvalitetssäkring av systemet

  Sedan sommaren 2022 är Naturturismen yrkesnämnd (NTYN) huvudman för certifieringen.