Ambassadör Certifierad naturguide

Kommunicera Certifierad naturguide

Certifierad naturguide är strukturerad bedömning, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser en person besitter som naturguide – ett yrkesbevis som visar att du uppfyller branschens krav helt enkelt.

Certifieringen fyller en viktig funktion för:

  • Besökaren som får ett kvitto på att deras guide lever upp  till branschens kvalitetskriterier £ en garanti för att guiden kan leverera en engagerande, hållbar och trygg upplevelse.
  • Den yrkesverksamma guiden som får sin kompetens verifierad och dokumenterad.
  • Arbets- och uppdragsgivare som kan använda certifieringen som kvalitetssäkring av personal, medarbetare och samarbetspartners.
  • Nya naturguider, t ex studerande eller ideella guider, som vill jobba som guide och vill få bekräftelse på att de uppfyller de kvalifikationer som branschen efterfrågar.
  • Utbildningsanordnare som vill ha ett kvitto på att eleven är anställningsbar efter utbildningen.

Certifierad naturguide är en kvalitetsgaranti

Ju fler som förstår och inser fördelarna med att välja en certifierad naturguide, desto bättre. Det är vi gemensamt i branschen som etablerar certifieringen som en vedertagen och relevant standard för professionella naturguider.

Därför är det viktigt att kommunicera Certifierad naturguide genom att…

… berätta och lyfta fram din certifiering som ett mervärde när du kommunicerar med dina kunder, samarbetspartners och arbets- eller uppdragsgivare.

… visa att du är certifierad i dina sociala media och på din hemsida samt att att lyfta fram certifieringen som ett mervärde i din kundkommunikation, t ex i beskrivning av guidade turer, offerter, inlägg och
presentationer.

… du som är arbets- eller uppdragsgivare ställer krav på att de naturguider du anställer eller anlitar är certifierade. Ange vid dina rekryteringar att Certifierad naturguide är meriterande. Visa också på hemsida och i annan kundkommunikation att era upplevelser leds av certifierade och kvalitetssäkrade naturguider.

… använda Certifierad naturguide som socialt hållbarhetsmål och som en del av er personalpolicy.

… du som kund eller besökare ställer krav på att din naturguide har rätt kvalifikationer för aktiviteten.

Var stolt över din kompetens – den är ett mervärde för både kunder och samarbetspartners

Certifierad naturguide är en kvalitetsgaranti som hjälper besökaren att fatta ett bra och rationellt köpbeslut. I valet mellan två naturguider är det enklare att välja den som kan visa upp ett relevant och aktuellt yrkesbevis. Visa att du är certifierad – det är också ett starkt argument för att hålla en hållbar prisnivå på upplevelse.

Min sida

Uppdatera din egen personliga guidesida regelbundet. Den är viktig för att kunna visa att din certifiering är giltig och att du har de kvalifikationer som du marknadsför. Här kan också kunder från hitta dig direkt i ditt område när de har behov av en duktig guide.

Logotypen

Du kan använda logotypen på din hemsida och i ditt marknadsföringsmaterial. Om du är osäker på hur du kan och får använda den så kontakta Certifierad naturguide.

 

Här kan du du ladda ner logotypen

Informationsbroschyr med textförslag för t ex guider, företag och utbildningsanordnare