Förnyelse Certifierad naturguide

Det är viktigt att en certifiering är aktuell och uppdaterad. Det ökar din certifierings värde och relevans, och visar att du är aktiv som guide. Förnyelseprocessen är enkel och görs digitalt inför varje årsskifte i samband med att du betalar in din årsavgift för Yrkesnätverket Certifierad naturguide. Du gör din första ansökan om förnyelse i slutet av året efter ditt certifieringsår, sedan löpande varje år. Du kommer att få en påminnelse i god tid från Naturturismens Yrkesnämnd (NTYN) som är huvudman för Certifierad naturguide och administrerar Yrkesnätverket Certifierad naturguide.

Förnyelsen av certifieringen innebär att du varje år lämnar in en digital ansökan om att uppdatera din certifiering. För att förnyelsen ska bli godkänd krävs följande:

  • Erlagd årsavgift för Yrkesnätverket Certifierad naturguide (1250 kr inkl. moms) senast den 31 december året före förnyelse
  • Uppdaterad HLR – uppvisa intyg
  • Deltagande i minst en fortbildning/år som erbjuds via Yrkesnätverket Certifierad naturguide
  • Intyga aktiv guideverksamhet. För att förnya din certifiering behöver du kunna visa att du har genomfört minst två professionella guidningar under det gångna året
  • Ansökan inskickad senast 31 december via digitalt formulär nedan

Årsavgiften

Årsavgiften för yrkesnätverket är 1250kr inkl moms. Din första årsavgift är inkluderad i certifieringsavgiften och gäller för certifieringsåret och det efterföljande året. Årsavgiften går oavkortat till löpande kostnader och administration av Yrkesnätverket Certifierad naturguide, kompetensutveckling, administration av förnyelse av certifieringar samt utvärdering och utvecklingsinsatser. Årsavgiften för nästkommande år ska vara betald senast den 31 december.

Årsavgiften betalas in till Naturturismens Yrkesnämnd via bankgiro eller Swish:

Bankgiro 5866-0283
Swish 123 061 97 75

När du betalar in så glöm inte att ange ditt namn, Årsavgift CNG samt årtal.

Exempel: Anders Andersson, Årsavgift CNG, 2024

Om du väljer att inte betala in årsavgiften blir certifieringen ogiltig och din personliga sida på certifieradnaturguide.se tas bort. Du kan återaktivera din certifiering senast tre år efter certifieringsåret genom att ansöka om förnyelse, efter det behöver du göra en ny uppguidning.