Vanliga frågor


Är diplomerad naturguide samma sak som certifierad naturguide?

Nej. Ett diplom utfärdas av en utbildare till exempel en folkhögskola och visar att du deltagit i en utbildning. En certifiering utfärdas av en fristående, neutral organisation efter genomgången praktisk och teoretisk examination.


Är certifierad naturguide förankrad i naturturismbranschen?

Ja.  Branschorganisationen Naturturismföretagen har varit med under framtagandet av certifieringen.


Visar ett kursintyg/diplom samma sak som en certifiering?

Nej. En genomgången kurs säger inget om den praktiska färdigheten, bara att kursdeltagaren varit inskriven på en utbildning.


Hur länge gäller certifieringen?

Tre år. För att behålla certifieringen ytterligare tre år krävs deltagande i mentorcirklar och minst två dokumenterade guidningar per år.


Jag misslyckade med min uppguidning, får jag en ny chans?

Ja. Du är välkommen att anmäla dig till ny uppguidning här på sidan. Kostnaden är 2000:- + moms. Skriv att det är en extra uppguidning i formuläret.