Hansi Gelter

Norrbotten

Jag växte upp i Bergslagen där jag tidigt gick med Fältbiologerna och ornitologerna och ordnade fågelturer, skogsläger, paddelturer och fjällturer åt Fältisar och Fältbiologer. Efter praktik vid Grimsö Viltforskningsstation läste jag biologi vid Uppsala universitet och disputerade i evolutionär genetik, och forskade och undervisade i evolution, ekologi, populationsgenetik och artbildning, speciellt hos fåglar. Jag studerade sångdialekter hos rödvinetrast och i Kanada artbildning hos Galapagosfinkarna. Jag har även medverkat i polarexpeditioner om tundraekologi bl.a. på Grönland och längs hela Nordostpassagen.

Jag jobbade sedan som lektor vid lärarutbildningarna i Luleå där jag blev intresserad av forskning inom ekosofi/djupekologi, friluftsliv och utomhuspedagogik. Jag ingår i ett internationellt forskarnärverk för outdoor education där vi bl a. haft flerveckors paddlande konferenser på Wind River, Yukon och Mara River Northern territory/Nunavut och diskuterat outdoor education, och jag har medverkat i boken Wild pedagogics.

Jag fick sedan uppdraget att utveckla en utbildning vid LTU inom upplevelseproduktion, som jag sedan blev professor i, där jag inriktade mig på uppleveler och upplevelseprodution inom ekoturismen och guidens roll för uppplevelsen, bl. a. på Antarktis. Jag har även undervisat interpretation och upplevelseproduktion på guideutbildningen på Svalbard och ingår i ettinternationelllt nätverk för polarforskare inom turism.

Så jag har ett mycket stort intresse för olika naturpedagogik och interpretation och upplevelse nav nature och naturkontakt. Jag certifierade mig därför även som skogsbadsguide.

Jag har själv jobbat som naturguide och reseledare åt TEMA-resor med alpvandringar i Österrike, vandringar på Samos, Cypern och Maderia, storsafari i Tanzania och trekking i Nepal, dit jag även tog lärarstudenter för sin utbildning.

Jag ville sedan sprida mitt engagemang för naturkontakt och naturförståelse till andra än bara studenter, så jag startade mitt företag Guide Natura år 2000 och har ett kajakcenter, kört taxibåt, hyrt ut skärgårdsstugor och nu ekoretreats och guidat året runt från fjäll till hav.

Till företaget har jag även kopplat konsultverksamhet med projektledning, föredrag och utbildningar inom natur, turism, destinationsutveckling, hållbarhet, landsbygdsutveckling, utomhuspedagogik, guidning, interpretation och varit ordförade för vår destinationsorganisation i Piteå.

Jag var med och skrev NEST-rapporten om en nationell naturguidecertifiering, som sedan av CNV vid SLU blev tinll utbildningsnorm för naturguideutbildning, och senare nuvarande certifiering av naturguider. Jag ingår i teamet som certifierar naturguider åt NTYN och jag är företagscoach och granskare av företag för ekturismmärkningen Nature´s Best Sweden.

Naturen har varit min själ och drifkraft hela livet och det finns inget bättre än att kunna berika andra människor med ett lärorik naturupplevelse som samtidigt gangnar naturen.

Guideinriktning

Professionella skogsbad sommar och vinter.
Naturguidning med konceptet "vandra med en biolog" med inrikningar fågelskådning, botanik, orkide´safari, bär- och svampsafari, vinterekologi, viltspårning m.m.
Sälsafari och simma med sälar
Guidad paddeltur i midnattssol och under norrsken
Snöskovanndring i skog och på havsis, dag som natt
Myter, sägner och väsen i skog och mark
Lieslåtter och kulturhistoria kring Norrbottens skogsnybyggare
Kulturhistoria vid Rosfors bruk och gruvor
Interpretation av Carl von Linne och Daniel Solander

Övriga kompetenser

Militär sjuvårdare inom hemvänet och utbildning i fältsjukvård från NOLS Wilderness First Aid, PADI Rescue Diver och WRT White Water Rescue Technician.
Skeppare klasss 8 och erfarenhet av turbåts- och taxibåtverksamhet.
Fjälledarutbildning inom STF/Friluftsfrämjandet och medverkat i framtagande av fjälledarutbildningsprogram och lett fjälledarutbildningar.
Alpinist och expeditionsledare till klätterexeditioner i Kebnekaise, Alperna, Alaibergen i Kirgistan och Annapurnabergen i Nepal.
Bred kompetens inom turismvetenskap, destinationssutveckling, och företagsutveckling inom besöksnäring och ekoturism med föredrag och kurser inom alla delar av turim och besöksnäring.
Projektledning, både vetenskapliga projekt, internationella projekt, Landsbygdsutvecklingsprojekt, LONA-projekt och evenemangsprojekt.
Ledutveckling och kvalitetssäkring av vandringsleder, ordförande i Solanderleden IF, håller kurser om Nationella ramverket för vandringsleder och i ledutveckling, ledorganisation och ledunderhåll.
Även varit folkdansare och danslärare :-)