Sofia Jentzsch

KalmarSkåne

Ett av skälen att jag blev certifierad naturguide är att jag har ett djupt intresse för människans förhållande till naturen genom tiderna. Jag älskar kulturlandskap som har präglats av människan sedan gammalt och har bosatt mig på Öland, en ö som kryllar av mänskliga spår från forntiden. Här arbetar jag som kulturvärd i den återuppbyggda järnålders- och medeltidsborgen Eketorp och guidar, föreläser, visar och lär ut hantverk, samt styr upp evenemang som högtidsfiranden och tidsresor för skolklasser. Tidigare var jag verksam vid Kiviksgraven i ett landskap där spåren efter bronsåldersmänniskorna är extra framträdande.

Jag har min bakgrund inom socialantropologi och kinastudier och har bott av och till i många år hos ett urfolk i Kina som har en animistisk religion där de ser allt i naturen som besjälat. Dessa erfarenheter berättar jag ofta om i guidningar för att förankra historiska företeelser i nu levande kulturer som har bevarat uråldriga traditioner. Ett övergripande mål med mina guidningar är ofta att visa hur mycket mänskligheten har gemensamt genom att förankra en specifik plats i en större global kontext, men också att fördjupa åhörarnas känsla för och koppling till platsen genom fokus på det som är nära.

Jag kan skräddarsy guidade upplevelser och är öppen för förslag. Jag har startat eget guideföretag, vid sidan om arbetet i Sveriges enda återuppbyggda fornborg och med kulturutveckling i hemkommunen.

Guideinriktning

Kultur- och naturguidningar där jag bl.a. lyfter människans förhållande till och påverkan på naturen, förankrat i t.ex. socialantropologiska studier, historia, religion, folktro, gamla traditioner och sång och musik. Även vandringar och särskilda evenemang kopplade till högtider där jag lyfter eller återupplivar gamla seder, såsom att gå årsgång.

Övriga kompetenser

Jag talar flytande putonghua, standardkinesiska. Jag är en fena på att skriva guidemanus och utveckla guidade upplevelser. Jag har erfarenhet som eventkoordinator för olika evenemang förankrade i historia och högtidsfiranden och brinner för arbete med besöksmålsutveckling för platser jag känner har outnyttjad potential. Jag har en passion för vår svenska visskatt och lär ut visor, gärna som en guidad tur med vissång där visorna förankras i platsen.