Uppguidning, Nyköping/Öster Malma 2021-05-11

Kartkoordinater till uppguidningsplatsen kommer per mail efter anmälan.