Uppguidning, Nyköping/Öster Malma 2021-05-10

Kartkoordinater till uppguidningsplatsen kommer per mail efter anmälan.