Astrid Landgren Patterson. Foto Molly Hagbrand
2023.04.24

Guidehantverket kräver erfarenhet, kunskap och självinsikt

Certifierad naturguide en trygghet och bonus för Kajak & utelivs guider

Astrid Landgren Patterson driver kajakföretaget Kajak och Uteliv på Gräddö utanför Norrtälje i Stockholms skärgård. Sedan tre år sitter hon också med i Kanotförbundets styrelse. Företaget startade 2008 och sysslar med kajakuthyrning och försäljning, guidade turer och kurser kring havskajak. Astrid bestämde sig för att ge alla guider som jobbar inom företaget möjlighet att bli Certifierade naturguide. Det blev en uppskattad satsning för att visa medarbetarna att de spelar en viktig roll inom företaget, och ett bra sätt att utvecklas som professionella guider. Gemensam kompetensutveckling visade sig också vara en bra väg att få alla att bli delaktiga i verksamheten, arbeta på samma sätt och att ta ansvar för både kundupplevelsen och företagets hållbarhetsarbete:

– Det är bara jag som jobbar året runt i företaget. Vår högsäsong är från midsommar fram till skolstart, men från maj till september finns det alltid personal på plats. Jag har ett par anställda guider och instruktörer under säsong, många kommer tillbaka år efter år. Personalen är min viktigaste resurs, och jag vill vara en attraktiv arbetsgivare som de vill komma tillbaka till. Det ger stabilitet och vi behöver inte lägga så mycket tid på att utbilda och lära upp inför varje säsong. Under sommaren har vi också tre till fem sommaranställda beroende på behov. Mixen i verksamheten med uthyrning, försäljning och kurser ger stabilitet året runt. Kajakbranschen har utvecklats snabbt och vi har blivit fler renodlade kajakuthyrare. Det är inte så många som bara langar ut en kajak med paddel på en camping längre. Allt fler besökare inser också värdet av den kunskap och erfaren som en van paddlare har, och här kommer också den guidande rollen in. För 20 år sedan var det få svenskar som var beredda att betala för en naturguidning, men det har faktiskt ändrats väldigt mycket. Nu är man mycket mer villig att faktiskt betala för bra service, kunskap och lokalkännedom. Jag låter det vara osagt om det beror på att allmänheten har blivit mer okunnig, eller om fler helt enkelt har insett att man får ut mer av en tur som leds av en duktig guide, säger Astrid Landgren Pattersson.

Guiden tar ansvar för säkerheten, men också det sociala

Kajakguiden har en annorlunda uppgift och arbetsmiljö jämfört med många andra guider. Planering och säkerhet är förstås väldigt centrala. Oavsett om man paddlar med eller utan guide så är säkerhetsgenomgången och kunskap om utrustning och området viktig:

– Vi pratar säkerhet med alla våra uthyrningskunder och ser till att de får bra service och information. Det är lite mer åt det självguidade hållet, men det är också ett viktigt kundmöte där vi ska hjälpa besökaren att få en bra upplevelse på egen hand. Det är en slags guidning som är både lättare och svårare än en vanlig guidning. Det är ju viktigt att besökaren faktiskt har förstått, samtidigt ska det vara tillräckligt inspirerande så att de väljer att ta till sig informationen. På kommersiella guideturer tar guiden dels ansvar för säkerheten, dels för det sociala. Alla ska ha det bra. Folk gillar att paddla tillsammans i grupp och guiden har en viktig uppgift i att få alla att känna sig inkluderade och trygga. Våra naturguider sitter ju oftast i en kajak och guidar, men det händer också att vi går en sväng och berättar om ön vi är på, berättar Astrid.

Checkar för kompetensutveckling viktigt stöd

Tack vare kompetensutvecklingscheckar från Tillväxtverket kunde Astrid satsa på att utbilda sin personal. Trots att de flesta guiderna redan har en gedigen utbildning med sig så finns det många fördelar med att uppdatera och kvalitetssäkra sin guidekompetens regelbundet:

– De flesta guider som jobbar hos mig har, precis som jag, en flerårig guideutbildning i botten. Flera har till exempel gått Outdoor Academy eller Fjälledarutbildningen på Storrumans Folkhögskola. Eftersom de hade en bra utbildning i botten valde jag att lägga kraft på att de skulle bli certifierade naturguider. Vi hade en förberedande utbildning och workshop för att förbereda oss inför uppguidningen. Finansieringen möjliggjordes genom naturturismcheckar från Tillväxtverket. Som arbetsgivare är de olika certifieringarna ett bra sätt att säkerställa att jag får den kompetens jag letar efter. Certifierad naturguide gör att jag snabbt kan avgöra om en person som söker anställning håller en bra lägstanivå. Det borgar för en kvalitet hos personen helt enkelt, berättar Astrid Landgren Pattersson.

Bild kajaker

Företaget Kajak och uteliv är märkta med kvalitetssäkringen Natures Best från Naturturismföretagen. Många i personalen har också haft möjlighet att gå baskursen till Natures Best. De olika satsningarna på kompetensutveckling har varit väldigt uppskattade och har gett medarbetarna gemensamma verktyg att arbeta med. Samtidigt har det medfört en helt annan förståelse för, och delaktighet i, företagets hållbarhetsarbete.

Certifieringen spelar en viktig roll och borgar för att du har en djupare förståelse för uppgiften

– Trots att många anställda återkommer så rekryterar vi nya medarbetare som både kan guida och instruera på alla nivåer varje år. Då är det en fördel för den som söker att vara Certifierad naturguide, men vi ser också gärna att de har andra certifieringar med sig som Paddelpasset eller olika ledarutbildning. Outdoor Academy i Finland har levererat många duktiga kajakguider, inte minst de som har gått deras fem veckor lång paddelkurs i till exempel Lofoten och på Åland. Det tar många år att lära sig guideyrket, och man utvecklas hela tiden. För kajakverksamhet och andra mer specialiserade aktiviteter så behövs också specifika utbildningar och certifieringar. Konsekvenserna kan bli allvarliga vid ett tillbud på vatten eller under en fjällvandring. Då behövs ett väldigt stort fokus på säkerhet. Certifierad naturguide är bredare och visar att guiden har en bra bas att stå på, en erfarenhet av att ta hand om en grupp och ge dem en bra upplevelse i naturen. Att vara professionell guide innebär ju i praktiken att du får betalt för att du guidar, det innebär ju inte att du är bra på vad du gör. Här spelar certifieringen en viktig roll och borgar för att du har en djupare förståelse för uppgiften. Guideyrket handlar mycket om att se och göra, till exempel när man inser att man tappat gruppen och behöver få tillbaka den igen. Det krävs erfarenhet, kunskap och självinsikt för att vara en duktig guide. Det är där hantverket ligger och här är certifieringen ett bra komplement till de mer specialiserade utbildningarna, säger Astrid.

Lär känna platsen, håll tiden och läs igenom kriterierna

När medarbetare hos Kajak & uteliv gick igenom certifieringsprocessen var det några saker som visade sig vara bra att lägga lite extra fokus på inför uppguidningen:

– Ett tips är att verkligen läsa igenom all kriterier så du vet vad som förväntas av dig. Det är också viktigt att hålla tiden. Har du möjlighet så är det också bra att besöka platsen där du ska genomföra din uppguidning. Det hade jag inte möjlighet att göra. Jag är dessutom van att guida i en kajak, inte på en skogsstig. Certifieringen var svår av den anledningen, jag var utanför min komfortzon. Mina medarbetare sa samma sak, samtidigt som de tyckte det var en lärorik utmaning, säger Astrid.

Rådmansö Kajak och Uteliv AB startades 2008 av Astrid Landgren Patterson. Företaget finns på Gräddö, Rådmansö 20 km öster om Norrtälje i Stockholms norra skärgård. Här kan du hyra havskajaker, gå en kurs eller delta i en guidad kajak tur. Företaget har även uthyrning av SUP-brädor och kurser i hur man paddlar. Sedan 2013 ingår även webbutiken kajaksaker.se i verksamheten.