2023.01.25

Använd din passion och ha koll på din plats

Naturguiden Sofia vill väcka fascination och engagemang när hon guidar

Det var livet tillsammans med Wa-folket, ett minoritetsfolk i kinesiska Yunnan, som inspirerade Sofia Jentzsch att fördjupa sin koppling till landskapet hemma i Sverige och den skandinaviska naturen – men också att bli naturguide för att kunna förmedla kunskapen vidare:

– Sedan mer än tio år tillbaka har jag bott delar av året i Kina, fram tills pandemin kom. Jag vistades då mycket bland etniska minoriteter i Yunnan-provinsen, särskilt Wa-folket som har bott där sedan urminnes tider. Jag hade börjat studera socialantropologi innan jag kom till Yunnan och intresserat mig lite extra för människans förhållande till naturen. Wa-folket offrar fortfarande till förfädersandar, naturväsen och gudar. Varje by är byggd nära ett heligt banyanträd och offergåvor lämnas ibland där eller vid stora träd i djungeln. De stora kontrasterna mellan uråldriga, lokala traditioner och modernt leverne bär jag ständigt med mig. De inspirerade mig att bli naturguide på hemmaplan. Wa är som urfolk djupt rotade i sin hembygd, men ofta bedrövade över exploatering av naturmiljön och förstört kulturarv, såsom traditionella byar som jämnats med marken. Jag blev väldigt berörd över deras starka känslor för hembygden och goda sammanhållning i byarna där man umgicks mycket över generationsgränserna. Efter varje vistelse bland Wa-folket blev viljan att försöka fördjupa min koppling till landskapet hemma i Sverige och den skandinaviska naturen som jag älskat sedan barnsben allt stakare, berättar Sofia Jentzsch.

Vill vägleda människor i naturen

Sedan i somras arbetar Sofia som guide och kulturvärd i fornborgen Eketorp på Öland, som sköts av Mörbylånga kommun. Tidigare har hon bland annat arbetat som guide vid Kiviksgraven i Skåne efter att ha studerat till ekoturismentreprenörskap vid Österlens folkhögskola:

– Jag har alltid haft ett intresse för forntiden så jag har stormtrivts i borgen ute på Stora Alvaret. Förutom guidning har jag sysslat med hantverk, fårvallning, linberedning, sång och musik, föreläsningar och ”tidsresor” för skolklasser. Det bekymrar mig att mänskligheten alltmer avskärmar sig från naturen. Jag tycker det är väldigt viktigt att små barns förmåga att förundras över naturen uppmuntras så pass att den överlever in i vuxen ålder. Det är min fasta övertygelse att det blir en stark källa till livsglädje som aldrig sinar. I min roll som naturguide vill jag hjälpa människor att bekanta sig mer med landskapet omkring dem och i bästa fall väcka förundran hos dem för den speciella platsen och fenomen kopplade till den. Jag har själv ofta upplevt hur det har hjälpt mig. Som guide vill jag primärt lyfta hur människor genom tiderna har förhållit sig till naturmiljön de bott i, genom seder och bruk, folktro och religion, under klimatförändringar och andra stora skeenden, och förankra det i nutiden. Jag vill vägleda människor i naturen och kring kulturarvet här i Skandinavien, förankrat i mina antropologiska studier kring människan som social och kulturell varelse. Så småningom hoppas jag få göra det inte bara på svenska och engelska utan även på kinesiska, berättar Sofia.

Sofia inspireras i sitt arbete i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap, det här är en fantastiskt inspirerande plats att arbeta på:

– Jag har ibland guidat tillsammans med en kollega som är arkeolog och det har varit extra skoj då vi haft väldigt bra kompletterande kunskaper och infallsvinklar. Både ett barn och en pensionär har sagt efter en guidad tur att det var den bästa de någonsin varit på, och det känns ju väldigt kul att ha lyckats väcka den känslan i ett så brett åldersspann!

Certifiering ger råg i ryggen

Att genomgå certifieringen och den förberedande kursen på Österlens Folkhögskola gav bra kunskaper kring sådant jag behöver tänka på som guide, till exempel säkerhet eller allemansrätten, men också viktiga lärdomar kring själva guidehantverket. De har kommit väl till pass under många guidningar för människor i alla åldrar. Hon tror att certifieringen bidrog till att hon fick guidejobbet i borgen, som i sin tur sedan lett till nytt jobberbjudande:

– För mig stärkte det mitt självförtroende som guide att bli certifierad. Jag hade faktiskt aldrig guidat på det viset förut, utan bara varit reseledare i Kina. Det är väldigt annorlunda från att skriva ett guidemanus och på begränsad tid guida kring ett särskilt fenomen eller en särskild plats. Jag var rädd att inte framstå som kunnig nog, för att jag inte är någon professor eller expert. Jag vill främst väcka fascination och engagemang när jag guidar och förmedlar fakta, teorier och funderingar som jag förankrar i egna erfarenheter. Sedan min uppguidning och certifiering vilar jag tryggt i att jag har förmågan att göra det och dessutom känns det nu än mer meningsfullt att förkovra mig i saker och ting, för all kunskap kan komma till användning som guide, menar Sofia.

Mötena med alla besökare i borgen har varit det bästa med jobbet på Eketorp. Det allra bästa är när det hon förmedlar engagerar på riktigt och får människors ögon att glöda. Guidejobbet på borgen har också lett till en anställning som tillförordnad kulturutvecklare i Mörbylånga kommun där Sofia bland annat kommer att utveckla bland annat Eketorps borg som besöksmål.

Passion och kunskap viktiga i din uppguidning

Inför uppguidningen tipsar Sofia om att hålla sig till ett tema som du har ett passionerat intresse för, eller tidigare kunskap om och erfarenhet av. Intresset och engagemanget lyser igenom och är en viktig del av upplevelsen:

– Min uppguidning var en introduktion till sydskandinaviens bronsålder genom de fyra klassiska elementen. Det krävde en hel del research, men jag brann för ämnet och hade jobbat med bronsåldern tidigare, så det kändes givet. Dock fick jag helt tänka om kring upplägget efter att ha besökt platsen där uppguidningen skulle ske och skriva om guidemanuset. Jag rekommenderar verkligen att man bekantar sig med platsen i god tid om möjligt. Kör också en testguidning med några villiga åhörare. När jag gjorde det fastnade jag i att svara på frågor och tiden rann i väg, så nästa dag när det väl gällde var jag väl förberedd på att inte upprepa samma misstag och höll tiden utan problem.