2022.02.08

Certifieringen var ett aktivt val

Yogatalk erbjuder bland annat yoga och meditation, ofta i naturen. Guiden Maria Ståhl såg certifieringen som ett tillfälle för egen utveckling och för att bli bättre på att guida i fält. Hon tycker att certifieringen varit en energikick för nya idéer och projekt som hon menar att hennes kunder kommer att märka av:

– Förberedelserna och uppguidningsdagen har gett nya kontakter och samarbetspartners. Maria menar att det är enklare att ta kontakt med någon som är certifierad i samma system som en själv. Man har redan ett gemensamt språk och samsyn på vad som krävs av guiden vilket underlättar, framför allt i den första kontakten.